Program / Program 2022-23 / Almuelitteratur i 1800-tallet v. professor Martin Zerlang d. 27. 9. 22, Elværket 19.30

Almuelitteratur i 1800-tallet v. professor Martin Zerlang d. 27. 9. 22, Elværket 19.30

(privat foto)
 
Med almueskoleloven 1814 opstår også muligheden for en almuelitteratur skrevet af bønder. Bonden var i denne sammenhæng typisk en skolelærer, der netop blev betragtet og aflønnet som ”en fornuftig bonde blandt bønder”. Deres vigtigste publikationsform var almanakken, og derfor kaldte man også ”skolelærerlitteraturen” for ”almanaklitteratur”. Deres vigtigste publikum var landbefolkningen og den voksende del af befolkningen med en landlig baggrund, som senere var flyttet ind til byerne. Forfatterne var bl.a. C.A.Thyregod, Anton Nielsen, Zakarias Nielsen, Knud Skytte , Jens Skytte, Emanuel Henningsen, Kappel Bøcker. Henrik Pontoppidan og Jeppe Aakjær anerkendte deres uhyre populære fortællinger som en forløber for deres egne bestræbelser på at føre bønders virkelighed ind i litteraturen.
 
Pris: 100 kr. Køb billet her:
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com