Program / Program 2021-2022 / Forår 2022 / Brødrene Karamasov + Fjodor Michailovitsj Dostojevskij og begrebet agtelse: agtelsen for mig selv, m

Brødrene Karamasov + Fjodor Michailovitsj Dostojevskij og begrebet agtelse: agtelsen for mig selv, min Gud og min næste

1) Romanen Brødrene Karamasov (1879-80) er den store digter, Fjodor Dostojevskijs, livsværk. Hvordan er de fire sønners forhold til deres fader, bajadsen Fjodor Karamasov? Hvorfor drages de hjem mod ham – og hvorfor bærer denne fader den store digters eget navn? Hvad kan der siges om disse sønners livssyn – og i hvor stor udstrækning er det digteren selv, der taler gennem dem? Om tilværelse, overbevisning og tro – og om så meget andet.

2) Der er i tidens løb blevet brugt en del nøgleord til at indfange tankerne i Dostojevskijs romaner og forfatterskab: medfølelse, medlidenhed, lidelse, livets mening m.fl. Foredragsholderen knytter endnu ét til: begrebet agtelse: agtelse indadtil, udadtil og opadtil – det sidste underforstået og dybt inkorporeret i de to første.

2021 er året for den store digters 200 års fødsel (den 11. november), og der er stor grund til at sætte fokus på og ære ham i hans fødselsjubilæumsår, evigt aktuel som hans tanker er.
Brødrene Karamasov (1879-80) er Fjodor Dostojevskijs livsværk. Hvordan er de fire sønners forhold til faderen, bajadsen Fjodor Karamasov? Hvorfor drages de hjem mod ham – og hvorfor bærer denne fader digterens eget navn? Hvad kan der siges om disse sønners livssyn – og i hvor stor udstrækning er det digteren selv, der taler gennem dem? Om tilværelse, overbevisning og tro – og om så meget andet

Der er i tidens løb blevet brugt en del nøgleord til at indfange tankerne i Dostojevskijs romaner og forfatterskab: medfølelse, medlidenhed, lidelse
Han fylder 200 år i 2021, og det er endnu en grund til at sætte fokus på ham - evigt aktuel som han er


Foredragsholderen har været sognepræst ved Frederikssund Kirke siden 2002 og har i mere end 15 år interesseret sig for Dostojevskijs univers og forfatterskab. I 2020 havde han en tremåneders studieorlov fra sit embede netop for at kunne studere Dostojevskijs forfatterskab samt den russisk-ortodokse kirke. Samme år var han i Sankt Petersborg et par gange for at se de forskellige steder, som er knyttet til Dostojevskijs person
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com