Corona

Kenneth Jensen meddeler til brugerne af Elværket pr.14.08.2021:
 
Stort set alle retningslinjer er udfaset. De eneste som fortsat gælder, er:
· Du skal have gyldigt Coronapas, som forevises på forlangende (stikprøvevis)

· Luft ud i lokalet og skab gennemtræk minimum en gang i timen
· Arrangør er ansvarlig for, at alt inventar afvaskes/sprittes af efter hvert arrangement
· Hold afstand – men uden egentligt krav om fast afstand. Dog opfordres til én meters afstand for siddende, to meter for stående.
· Brug håndsprit eller vask hænder tit
· Host eller nys i dit ærme.
...........

Det betyder også, at køkkenet og Caféen kan anvendes, og der kan laves opstilling med borde i salen. Blot skal alt inventar sprittes af/afvaskes grundigt efter brug – også skabe, håndtag etc. i køkken og Café, når man har benyttet disse.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com