Program / Efterår 2018 / Penge - fra guldmønter til bitcoins

Penge - fra guldmønter til bitcoins

 
Penge - fra guldmønter til bitcoins
Hvad er penge? Det er ikke kun betalingsmidler. Pengeenheden er også et værdimål, der helst ikke må løbe løbsk i form af inflation. Derfor vogtes der over pengeskabelsen. I gamle dage blev det sikret gennem guldindløselighed – et realt anker.
I dag er det de private banker, der står for 90 pct. af pengeskabelsen. Kontrollen med bankerne er lemfældig, som ikke mindst krisen i 2008/09 demonstrerede.
Inden for de sidste år er helt private penge i form af ’bitcoins’ og andre krypto-valutaer blevet teknologisk mulige – og indtil videre ikke blevet forbudt.
Hvilke muligheder har myndighederne i fremtiden for at styre pengestrømmene i en grænseløs – både geografisk og teknologisk – finansiel sektor? Og hvis ikke, hvad så?
 
Hvad er bitcoin (fra Wikipedia)
Bitcoin (valutaforkortelse: BTC eller XBT) er et online betalingssystem og en virtuel valuta. Selvom bitcoin som betalingsmiddel kun accepteres ganske få steder, er den populær som investeringsobjekt og er verdens mest kendte kryptovaluta. Det blev opfundet af den anonyme Satoshi Nakamoto, som offentliggjorde sin opfindelse i 2008 og efterfølgende udgav systemet som open source i 2009. Systemet er peer-to-peer, så brugere kan indgå i transaktioner med hinanden uden mellemled som pengeinstitutter eller centralbanker. Skabelsen af nye bitcoin og godkendelsen af transaktioner bliver i bitcoin-systemet håndteret kollektivt i et netværk af computere ved hjælp af kryptografiske algoritmer. Som følge heraf er bitcoin i modsætning til traditionelle valutaer hverken reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk og europæisk plan. Økonomer og bankfolk har gennem tiden vurderet bitcoins fremtid til at være yderst tvivlsom og sammenlignet den med en lottokupon. Den danske nationalbankdirektør Lars Rohde advarede i december 2017 mod at anvende bitcoin, som han hverken fandt velegnet som betalingsmiddel eller investering. Han kaldte den digitale valuta for en økonomisk boble, der var ude af kontrol, og sammenlignede den med den hollandske tulipanboble i 1600-tallet, en af verdenshistoriens kendteste finansielle bobler. Selve teknologien bag bitcoin, især den såkaldte blokkæde, anses dog for at være lovende i flere økonomiske og finansielle sammenhænge.
 
Lidt om Jesper Jespersen
Jesper Jespersen er post-keynesiansk økonom og har skrevet afhandlingen Makroøkonomisk Metodologi – i et samfundsvidenskabeligt perspektiv (2007) om metodologiens afgørende betydning for de makroøkonomiske analytiske resultater. Med dette in mente afgrænses to metodologiske traditioner inden for makroøkonomisk teori. Den ene med rødder i den neoklassiske skole, hvor den generelle ligevægtsmodel er det analytiske grundlag, og den anden den post-keynesianske tradition, hvor en kausal sti-afhængig analyse anvendes, og hvor bl.a. usikkerhed og ufuldstændig information er de ontologiske betingelser. Yderligere er pointen med bogen, at metodevalg næsten ikke bliver diskuteret inden for mainstream-makroøkonomi. Metoden bliver brugt – ikke diskuteret.
De analytiske resultater er fulgt op af mere konkret analyse. Bl.a. i bogen Euroen – hvorfor gik det galt, og hvordan kommer vi videre? (2012). Her understreger han behovet for at analysere eurokrisen under betingelse af usikkerhed og ud fra et helhedsperspektiv.
Foruden dette arbejde har han skrevet en del introducerende lærebøger, bl.a. Introduktion til Makroøkonomi (2009), Den Økonomiske Teoris Historie – en introduktion (2004) med Hector Estrup og Peter Nielsen og Den offentlige sektors Økonomi (2011) med Bent Greve.
Jesper Jespersen (privat foto)
 
Penge
Professor, cand.polit. & dr.scient.adm
Jesper Jespersen
 
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
Deltagelse koster 80,- kr
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Professor, cand.polit. Jesper Jespersen, f. 1948
Roskilde Universitet, Ph.D. (econ) & dr. scient. adm.
• Fuldmægtig i Det økonomiske Råds sekretariat, 1975/76 og 1980/84
• Ph.d. i international økonomi fra Det europæiske Universitet, Firenze, 1979
• Jean Monnet fellow, European University Institute, 1984/85
• Lektor i international finansiering, Copenhagen Business School, 1986
• Professor i samfundsøkonomi på Roskilde Universitetscenter, 1996
• By-fellow, Churchill College, Cambridge
Har udgivet adskillige bøger bl.a. ’Keynes – makroøkonomiens fader’, Euro’en – hvorfor gik det galt og Makroøkonomisk Metodologi
 
 
Privat foto 
 
 
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com