Program / Efterår 2018 / Dantes guddommelige komedie

Dantes guddommelige komedie

 
Studiekreds over fire fredag eftermiddage om Dante Alighieris Divina Comedia
 
Den Guddommelige Komedie er angiveligt verdenslitteraturens største værk. På den ene side er temaet enkelt. Det handler om, hvordan den guddommelige kærlighed, formidlet af Beatrice, muliggør Dantes rejse gennem de tre dødsriger: Helvedet, Purgatoriet og Paradiset. På den anden side er værket komplekst. I kraft af Dantes geni udgør teologi, filosofi, psykologi, historie, geografi, astronomi, mytologi, og politik en storslået symfoni.
Ligesom Dante finder vej ved at tage den klassiske tradition (Vergil) i sin 'venstre' hånd, og den kristne (Beatrice) i sin 'højre', har man brug for vejledning for at orientere sig i komedien. Men ligesom Vergil slipper Dantes hånd på toppen af Purgatoriet, og Beatrice gør det samme ved vejs ende i Paradiset, står det enhver frit at tolke værket med egen optik.
Kursisterne bedes købe eller låne: Dantes Guddommelige Komedie på dansk ved Ole Meyer (2014, Multivers).
 
 
Fra Den store Danske
 
Dante Alighieri, født i  maj 1265, død den  13. eller 14. september 1321, italiensk forfatter.
I Italien har litteraturen og kunsten altid spillet en særlig rolle, fordi de var nationens eneste fælleseje i de mange århundreder, der gik forud for landets samling 1859-60 (se Risorgimento). Dante har en position i italiensk kultur den dag i dag, der næppe kan sammenlignes med den, nogen anden europæisk kulturpersonlighed fra fortiden har i sit land, William Shakespeare og Johann Wolfgang Goethe medregnet.
Alle italienske gymnasieelever får stadig en grundig indføring i Dantes ca. 700 år gamle værk, Commedia, senere kaldet (La) Divina Commedia, på dansk Den guddommelige komedie.
 
Martin Herbst (privat foto
 
Nu kan Du få læst Dante - under kyndig vejledning af forfatteren, sognepræst og cand. theol. Martin Herbst
 
Studiekreds over fire fredag eftermiddage i Mødelokalet på Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund
 
Fredagene 12. oktober, 26. oktober, 16. november og 30. november 2018 kl. 14.30
 
Vi kan gennemføre kurset med en deltagerbetaling på 400,- kr. med  mindst 18 deltagere.
Maks deltagerantal er 28.
 
Tilmelding senest 15. september 2018 hos Knud Andersen på   29 87 04 33 eller på
 
 
Martin Herbst er forfatter, teolog, foredragsholder, præst samt underviser på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Han er en livlig debattør, der ofte optræder i avisernes spalter, på tv og i radio. Han er stærkt engageret i den verden, han befinder sig i og bidrager til. Martin Herbst har gennem de sidste 25 år været en aktiv foredragsholder. Han holder foredrag om filosofi, religion og eksistens for både virksomheder, foreninger, sogne osv.
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com