Program / Forår 2019 / Det demente Samfund

Det demente Samfund

 
Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, vi har endog fået sværere ved at huske vores eget liv. Desuden er vi ved at miste de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden, ikke fordi den var bedre end nutiden, men for fremtidens skyld?
 
Fra Saxo:
 
Demens er betegnelsen, man bruger, når man skal beskrive en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Demens viser sig ved dårlig hukommelse og ifølge Michael Böss skal vi passe på, at vi i Danmark ikke lader den dårlige hukommelse vinde, når der er tale om historie. I "Det demente samfund" siger Michael Böss fra overfor den udvikling, der finder sted inde på Christiansborg. En udvikling som indebærer et fravalg af kristendom i folkeskolerne og fravalg af fejring af jubilæer i den danske historie. Læs i "Det demente samfund" hvordan Michael Böss på en underholdende måde fremstiller vort samfunds udvikling. 
 Michael Böss (privat foto)
 
Det demente samfund
Lektor emer., forfatter og foredragsholder
Michael Böss

Torsdag  den 7. februar 2019 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Deltagelse koster 80,- kr.

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay

Michael Böss fortæller om sig selv:
Jeg blev født i 1952 i Ordrup nord for København og tilbragte syv år af min barndom på Fyn. Men jeg var ung i Esbjerg og betragter mig i dag som vestjyde, dansker og verdensborger. I den rækkefølge. Jeg mener nemlig, man skal have rod et sted i verden for at kunne være borger i den. Jeg bor i Holstebro og føler mig derfor hjemme både ved Vestkysten og Limfjorden. Men jeg har rejst i næsten hele verden og opholdt mig i længere perioder i USA, Canada og Australien. De rejser og ophold fortæller jer gerne om i foredrag

Jeg arbejder til daglig i forskellige funktioner: Som forsker, underviser, journalist, kommentator og samfundsdebattør. Mit arbejde betyder naturligvis en del for min selvforståelse, men langt fra alt. Jeg har et liv og en identitet uden for mit fag og arbejde. Jeg er også ægtemand, far og familiemenneske, korsanger, glad for min delvist japanske have og et aktivt liv i naturen - især den vilde - og jeg er ynder af kunst og klassisk musik.

Jeg har i kraft af min uddannelse og varierede karriereforløb samt en ambition om at kunne bevæge mig på en kvalificeret måde mellem samfundsvidenskaber, historie og kulturstudier opbygget ekspertiser på flere forskellige felter og går derfor for at være en såkaldt polyhistor. Fra http://foredrag.kristeligt-dagblad.dk/264:Michael-Bss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com