Program / Forår 2019 / Det ordinære repræsentantskabsmøde 2019

Det ordinære repræsentantskabsmøde 2019

Folkeuniversitetet i Frederikssund afholder ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 13. mars 2019 kl. 21.30 i caféen på Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 , 3600 Frederikssund.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om virksomheden i 2018
3. Det reviderede regnskab for 2018 fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til komiteen
6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
7. Eventuelt
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com