PROGRAM

En litterær odyssé til Svendborg og omegn
Program (revideret tidsplan)
 
Kl. 07.50
Deltagerne mødes ved Frederikssund station
Kl. 8.00
Afgang Frederikssund og tværs over Sjælland og over Store Bælt med et kig over til den gamle lodsstation Slipshavn, hvor Johannes Jørgensen ferierede hos sin onkel Herman og tante Amalie. Derfra gennem det naturskønne Østfyn.

Kl. 10.00 - 10.30
Formiddagskaffe m.v. på Lundeborg Havn (anlagt i 1840´rne af Broholm gods, imponerende stort bindingsværkspakhus og rimelige toiletfaciliteter). Videre ad kystvejen forbi det lille idylliske herresæde Bjørnemose og over Thurøsund-dæmningen til Thurø.

Kl. 11.00-11.45
Thurø med Ellen Marsvins fine lille kirke (sengotisk altertavle og prædikestol) samt kirkegården med udsigten over Thurøsund og med Tom Kristensens, Valdemar Rørdams, Karin Michaelis´ og biskop Johannes Johansens grave. Vi standser også ved Villa Torelore, som Sophus Michaelis lod bygge på kysten over for Tåsinges skove til sin hustru Karin, der senere holdt åbent hus hér for tidens skønånder og ikke mindst i 1930´erne forfulgte tyskere (Bertold Brecht). Senere boede Tom Kristensen hér med sin hustru, Bosse. Derefter kører vi til Svendborg.

Kl. 12.00 - 13.30
Johannes Jørgensens mindestuer i barndomshjemmet Fruestræde 15 besøges. Det ganske anselige hus opførtes 1869 for den fædrenearv, Jørgensens moder, Marie Elisabeth Johansen og dennes broder (Onkel) Jørgen Johansen fik efter deres fader, smedemester Johannes Johansen, som digteren karakteristisk nok også er opkaldt efter. Hér vil litteraten, speciallæge Nanna Drejer, der bor i Svendborg og jævnligt skriver i Kristeligt Dagblad, samt bibliotekar Henrik Hagsholm, der på bibliotekets vegne står for mindestuerne, bistå ved omvisningen i de ret små, men af personlige effekter og memorabilia fyldte stuer.

Kl. 14.00 - 15.30 serveres frokost i den nærliggende Svendborg Borgerforening, hvis formand Claus vil fremvise de smukke, nyrenoverede lokaler i Borgerforeningen og det dermed sammenbyggede Teater (fra sidst i 1800-tallet).

Kl. 15.30 - 16.00
Vi fortsætter til Bagergade 38, hvor Johannes Jørgensenselskabet ved digterens 150 årsfejring 6. november 2016 afslørede en mindetavle på det hus, hvor digteren fødtes.

Kl. 16.00 -16.30
Turen går videre til Svendborgs store, gamle kirkegård, hvor Johannes Jørgensen er stedt til hvile sammen med sin hustru i den store familiegrav under rødbøgetræet, hvor også hans forældre, søskende og Onkel Jørgen hviler.Kl. 16.30
Vi fortsætter til Bert Brechts stråtækte bindingsværkshus på Skovsbo Strand, engang en idyl ud til den åbne strand, nu desværre midt i en moderne parcelhusbebyggelse - og sluttelig kører vi forbi højskolebyen Ollerup og det imposante barokherresæde Hvidkilde, i betagende beliggenhed mellem sø, skove og stråtækte bindingsværkslænger, før motorvejen bringer os tilbage til Frederikssund.

Kl. 19.00 Ankomst Frederikssund station.

Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com