Program / Program 2022-23 / Er Danmark stadig et landbrugsland? v. professor emeritus Niels Kærgård d. 24. 1. 23, Elværket 19.30

Er Danmark stadig et landbrugsland? v. professor emeritus Niels Kærgård d. 24. 1. 23, Elværket 19.30

(privat foto)
 
Engang var landbrug det dominerende erhverv i Danmark med over 200.000 små familiebrug. Kvæg, svin og planteavl gik op i en højere enhed – dyrene levede af planterne, planterne af husdyrgødning, og restprodukterne fra oste- og smørproduktionen blev brugt som svinefoder. Erhvervet var dominerende både i kulturlivet og i det politiske liv. I dag har vi under 10.000 industrialiserede og specialiserede heltidsbedrifter. Næsten ingen har både kvæg og svin. Brugene er store og effektive, men er også gældsplagede, og mange har haft økonomiske problemer. Men det er stadig næsten 2/3 af Danmarks areal, der er dyrket landbrugsjord. I foredraget beskrives udviklingen fra små familiebrug til det moderne industrialiserede landbrug, og det diskuteres, hvad fremtiden kan bringe.
 
Pris: 100 kr. Køb billet her:
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com