Program / Efterår 2018 / Findes livsstilssygdomme?

Findes livsstilssygdomme?

Foto Pixabay
 
Findes livsstilssygdomme? Ja og nej. Naturligvis findes de sygdomme, vi ofte kalder livsstilssygdomme, som diabetes, hjerte-karsygdomme og visse kræftformer. De skyldes imidlertid ikke udelukkende og ikke engang især folks adfærd. Den største risikofaktor for at få dem er alder, også for hundrede år siden døde gamle mennesker især af disse kroniske sygdomme. Der til kommer en række årsager, som den enkelte ikke har indflydelse på. Hvis man ikke er opmærksom på dem, er der mange gode forebyggelsesmuligheder, som ikke bruges. Fedme kaldes af nogle for en livsstilssygdom og  mange mener, at de som bliver tykke er dem, som har valgt at spise meget og se stort på deres sundhed og de herskende skønhedsidealer. Det er forskerne også uenige om. For de allerfleste er der umuligt at tabe sig og forblive tynd, når man først en gang er blevet tyk. Man kan ikke vælge. Hvordan skal vi da forholde os til fedme? Måske skal vi vælge at acceptere, at mennesker er forskellige og i hvert fald skal vi lade være med at stigmatisere de tykke.
 
 Foto Pixabay
 
På sundhed.dk defineres livsstilssygdomme således:
 
Fakta
Livsstilssygdomme er et begreb, som man anvender om sygdomme, der rammer en række af vores centrale organer (hjerte, hjerne lunger, muskler og led), er lang tid om at udvikle sig, og kan standses i tide, hvis man lægger sin livsstil om.

Tilstandene er afhængige af usund levevis som tobak, overvægt, manglende motion og stress.
 
Forekomsten har været stigende, blandt andet fordi levealderen er steget, og fordi de vestlige samfund lever i overflod.
 
 
 
 Foto Pixabay
 Signild Vallgårda (privat foto)
 
Findes livsstils-
sygdomme?
Professor, cand.mag. og dr.med.
Signild Vallgårda
 
Onsdag den 5. september kl 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6,
3600 Frederikssund
 
Deltagelse koster 80,- kr.
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Signild Vallgårda er historiker og professor i sundhedspolitiske analyser på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Hun er medlem af Etisk Råd. Hendes forskning handler om politiske og etiske aspekter af sygdomsforebyggelse, i Danmark og andre europæiske lande. To emner optager hende specielt, nemlig fedme og social ulighed i sundhed.
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com