Program / Forår 2019 / Flemming Jerk fortæller om sin farfar, digteren Johannes Jørgensen

Flemming Jerk fortæller om sin farfar, digteren Johannes Jørgensen


Johannes Jørgensen fødtes i et skipperhjem i Svendborg 6. november 1866
og døde sammesteds som en internationalt kendt digter, næsten 90 år
gammel, den 29. maj 1956.
Men han var kun 15 år gammel, da han i 1882 forlod sin fødeby for at blive
student i København, og vendte først for stedse tilbage til Svendborg, hvor
han i 1936 var blevet æresborger, i 1953, få år før sin død.
Fra 1882 til 1913 opholdt han sig mest i København og derefter hovedsageligt i udlandet, fortrinsvis i den lille umbriske bjergby Assisi, hvor han på den
første af sine mange og lange udlandsrejser, i 1894 havde haft den måske
mest skelsættende begivenhed i sit liv, oplevelsen af den katolske kirke og
kulten af den hellige Frans af Assisi, som han senere skrev en meget
respekteret hagiografi om, oversat til talrige verdenssprog.
To år senere konverterede den tidligere radikale fritænker til den katolske
kirke, og det skilte ham fra de fleste af hans hidtidige venner i det
danske, litterære miljø.
 
Assisi (foto serenaste, Pixabay)
Johannes Jørgensen boede i Assisi gennem mange år og blev udnævnt til æresborger i byen. På hans hus i den gade, der nu er omdøbt til Via Giovanni Jorgensen, Johannes Jørgensens Gade, har byen opsat en mindeplade med et citat af digteren: ”Byens brede trappetrin og gader synes at lede mig til stjernerne ... ja, det er vejen, som fører til himlenes rige.”
 

Omkring 1890 havde Jørgensen været en central skikkelse i de mod tidens magtfulde, litterære koryfæ Georg Brandes reagerende litterære kredse,
der ikke regnede sig for tilhørende «det moderne gennembrud» og som
omfattede digtere som Sophus Claussen, Ove Rode og ægteparret
Stuckenberg og malere som Albert Gottschalck og Ludvig Find.
Ikke mindst maleren og kunsthåndværkeren Mogens Ballin, der selv
var katolsk konvertit, fik afgørende betydning for Johannes Jørgensen,
efter at denne 1893-94 havde redigeret det indflydelsesrige tidsskrift
«Taarnet», der introducerede den samtidige, internationale symbolistiske
litteratur i Danmark.
Jørgensens katolicisme skabte ham et stort navn i navnlig Tyskland,
Frankrig og Italien, men skrev ham samtidig ud af den danske,
nationale litteratur.
 
 
 
 
 
 
Flemming Jerk (foto Peter Linder)
 
Om digteren Johannes Jørgensen og andre forfattere med tilknytning til Svendborg og Thurø (ægteparret Karin  og Sophus Michaelis,Tom Kristensen, Johannes Johansen og Bertholdt
Brecht)
 
ved forfatter og kuturhistoriker Flemming Jerk

Mandag den 27. maj 2019 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Deltagelse koster 80,- kr.

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Læs her et eksempel på Johannes Jørgensens digte!
 
Mørke
Gennem Julinattens Stille
Duft af Løv i Drys af Regn -
Glimt af Vand ud over Vejen,
og mod Haanden vaade Hegn.
 
Lydtom Luft og skymørk Himnmel
kun et Sted, jeg gaar forbi,
hører jeg en Laage skratte
over Sten og smække i.
 
Gennem Tordenmørket brænder
der et Villavindu frem -
Lys bag gule Persienner -
bløde Toners Klang af Hjem.
 
Regnens vege Dryp sig blander
med den lyse Melodi -
lyt, I Mennesker derinde -
Ahasverus gaar forbi.
 
 
 
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com