Program / Forår 2019 / En litterær odyssé / Forberedelse til Svendborg

Forberedelse til Svendborg

Kære deltager i En litterær Odyssé
 
Hvis Du tilhører det læsende folk, kan jeg anbefale dig nogle  muligheder for - her i foråret - at læse op til Svendborg-turen.
 
Johannes Jørgensen 
Først er der Giovanni  Jorgensen, som de kaldte ham i Assisi.. Han udgav i årene 1910-1929 en selvbiografi i 7 bind: 1. bog Den røde stjerne, 2. bog Tårnet, 3. bog Vælskland, 4. bog Det usyrede brød, 5. bog Ved den skønne tempeldør, 6. bog Guds kværn, 7. bog Over de valske mile.
Jeg læste bindene som  student omkring 1960 og  var ganske fascineret af stemningen og tonen.
Det må være første valg.
 
Bindene kan lånes på biblikoteket, men fåes også i en to-binds udgave.
 
Dansk sprog- og litteraturselskab har en helt ny tekstkritisk udgave på trapperne. Jeg har fået oplyst, at den nu forventes at være på gaden omkring maj d.å. , så den kan vi næppe nå.
 
Selskabet skriver følgende:
 
I 2016 var det 100-året for udgivelsen af første bind i forfatteren Johannes Jørgensens (1866-1956) erindringsværk Mit Livs Legende. Værket består af syv bøger med titlerne: Den røde Stjærne (1916), Taarnet (1916), Vælskland (1917), Det usyrede Brød (1918), Ved den skønne Tempeldør (1918), Guds Kværn (1919) og Over de valske Mile (1928). Den tekstkritiske udgave af erindringsværket baseres på førsteudgaverne og forsynes med kommentarer, efterskrift m.m. for at åbne op for det kulturhistoriske rum, Johannes Jørgensen skrev sig ind i og selv var med til at definere som central figur i symbolismen.
 
En anden mulighed kunne være a læse eller genlæse biografien om Den hellige Frans af Assisi.
 
Foto Det kgl. Biblioteks fotosamling 1926
 
Karin Michaëlis
 
Modkraft.dk skriver om hende:
Det gode menneske fra Thurø: Karin Michaëlis | Modkraft
modkraft.dk/artikel/det-gode-menneske-fra-thur-karin-micha-lis

Den venstreintellektuelle forfatter og antifascist Karin Michaëlis (1872-1950) er næsten helt glemt, selv om hun i starten af det 20. århundrede var en de mest kendte danske forfattere i Europa.
 
Jeg vil foreslå at læse/kigge i de to erindringsserier:
Træet paa godt og ondt, 1924-30, og
Vidunderlige Verden, 1948-50. 
Bog (1 : Pigen med Glaskaarene , Lille Løgnerske. - 1948)

Bog (2 : Farlige Famlen. - 1949)

Bog (3 : Lys og skygge. - 1950)
 
 
Hendes ægtefælle i første ægteskab, Sophus Michaelis, blev ikke så kendt. Jeg vælger at springe ham over.
 
Men så kommer vi til
 
Tom Kristensen
 
 
 
Der står på Wikipedia: Han skrev med baggrund i 1. verdenskrigs oplevelse af værditab. Alt hvad man før troede på, viser sig at være falskt – den gamle virkelighed er brudt sammen og i stedet hersker nu kaos. Tom Kristensen blev således eksponent for det det, man senere har kaldt ”den tabte generation” eller ”årgangen der måtte snuble i starten”. Denne oplevelse af værdisammenbrud fører til et politisk engagement og en særlig interesse for det moderne sammensatte sjæleliv inspireret af Sigmund Freuds psykoanalyse. 
 
Hvad skal man vælge at se nærmere på. Bestemt ikke den delvis selvbiografiske roman HÆRVÆRK, som er en ubehagelig bog. Så hellere holde sig til lyrikken.
 
I 1997 udkom Samlede digte på forlaget Gyldendal. Den indeholder digtene fra alle hans ni digtsamlinger.
 
Heriblandt mindedigtet ved Knud Ramussens død:
Det er Knud som er død
Da han døde i 1933 efter en ekspedition til Østgrønland, skrev forfatteren Tom Kristensen et af sine berømte digte:

Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag,

fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag

over et vinterligt Hav som sortner bag hvidligt Skum,

gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.


Kun som en Rype i Storm, Kastebold for al Blæst,

men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest.

Hjertet sprængfærdigt af Smerte, maned jeg saa fra mit Bryst

Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst.


Videre skulde den tone over den halve Jord,

følge Kamikkernes Fodtrin og Slædernes smalle Spor,

tude i Hudson-Bugten helt ud til King William’s Land,

hviske i hver en Boplads langs Jordens yderste Rand.


Alle hans gamle Venner skulde da ruskes af Blund,

Pilekvisten og Klaringen, Auá med den snehvide Hund,

alle de skønne Piger med brede og skinnende Smil

skulde forvirret staa op og glemme det sorgløse Hvil.


Alle skulde de vækkes. Sorgen er knap begyndt.

Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt.

Den store Fortryller er død! Den store Troldmand er død!

Hørte I alle min Sang? Forstod I, hvad den betød?


Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket.

Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket.

Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød,

for nu er han død. Det er Knud, som er død.


Forstaar I?
 
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht, egl. Eugen Berthold Friedrich Brecht, 10.2.1898-14.8.1956, tysk dramatiker, lyriker, prosaist, litteraturteoretiker og instruktør, en af 1900-t.s mest fremtrædende og indflydelsesrige, men også kontroversielle tyske forfattere.
Det omfattende forfatterskab, skrevet delvis sammen med skiftende medarbejdere, er præget af et opgør med det borgerlige samfunds værdinormer, som Bertolt Brecht anså for dobbeltmoralske og livsfjendtlige, et opgør, der fra 1926 under indflydelse af marxismen i stigende grad forbandt sig med en socialistisk samfundsmodel som alternativ til den herskende orden.
Adolf Hitlers magtovertagelse betød imidlertid, at han sammen med sin kone, skuespillerinden Helene Weigel, og deres to børn måtte flygte. Med hjælp fra den danske forfatter Karin Michaëlis kunne han tilbringe årene 1933-39 i Skovsbostrand ved Svendborg; det blev en yderst produktiv tid, som resulterede i hans "klassiske" stykker Leben des Galilei (første version 1938/39, da. 1960), Mutter Courage und ihre Kinder (1939, da. 1961) og senere Der gute Mensch von Sezuan (1939-41, da. 1961) og Der Kaukasische Kreidekreis (1944, da. 1963).
 
Fra tiden på Syd Fyen stammer også "Svendborger Gedichte", som først udkom i dansk oversættelse i 2017 under titlen. Digtgsamlingen kunne anbefales, hvis man vil snuse lidt til Brecht inden turen. Bogen står på bibliotekerne.
 
 
Johannes Johansen
Johansen var sognepræst på Thurø 1959-75. I den periode lærte han Tom Kristensen og hans kone Bosse, der boede i vilaen Torelore fra 1946 til digterens død i 1975, ret nært at kende.
Johansen blev tiltrukket af den berømte digter som af det ret alkoholiserede miljø omkring Tom.
 
Bekendtskabet endte med, at Johannes Johansen forestod digterens
begravelse fra Thurø kirke og at han senere udgav  den lille, meget smukke bog Thurø og Tom, Poul Kristensens forlag, 1975.
 
Du kan ikke få nogen bedre intro til denne ekskursion end ved læsning af denne bog, som giver hele miljøet omkring Svendborg og Thurø.
 
Om Du vil fordybe dig mere i Johansens digte, kan Du gå til hans  "Min egen salmebg".
 
Begge bøger står på biblioteket.
 
Så håber jeg, at Du har fået dig tilmeldt til dette fine arrangement.
 
Venlige hilsener
 
Knud Andersen
 
 
 
 
 
 
 


Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com