Program / Efterår 2018 / Trækfuglene

Trækfuglene

 
Foto: Romaniamission, Pixabay 
 
Hvordan finder trækfuglene vej?
Trækfuglenes fantastiske bedrifter.
Hvert år trækker milliarder af fugle mange tusinde kilometer mellem deres yngleområde og deres vinterkvarter. Disse rejser inkluderer ofte lange stræk med åbent hav eller bar ørken og kræver derfor flere dages flyvning uden stop. Mange af vores småfugle trækker alene, om natten, og en ungfugl har derfor ingen forældre til at vise vej. Disse lange og komplicerede artsspecifikke trækruter er altså genetisk nedarvede. Men hvordan kan en trækrute være genetisk nedarvet? Hvordan kan en lille fugl, der aldrig har fløjet mere end nogle få kilometer, finde vej til bestemte områder på den anden side af jorden? Og hvorfor har mange af vores almindelige trækfugle været i tilbagegang i de senere år? Dette er nogle af de mysterier der vil blive berørt i dette foredrag, krydret med naturhistoriske fortællinger om nogle af de imponerende træk vi begynder at få kortlagt ved hjælp af moderne teknologi.
 
 
Foto: Gellinger, Pixabay
 
 
 Foto: Capri23, Pixabay
 
 
Hvad er en trækfugl?
Kilde Wikipedia
Trækfugle er i zoologi fugle, der forår og efterår foretager retningsbestemte træk mellem et yngleområde og et vinterkvarter, hvorved centrum for bestandens udbredelse forskydes.
En yngletrækfugl er en fugl der yngler i et område, men trækker væk om efteråret.
Hvis fuglene hverken yngler eller overvintrer, men passerer et område i løbet af trækket kaldes de trækgæster i det område.
Fugle som ikke trækker kaldes standfugle.
Med sin beliggenhed mellem Den skandinaviske Halvø og Mellemeuropa spiller Danmark med omgivende farvande en betydelig rolle som træklokalitet, fx har man konstateret et stort forårstræk af ederfugle fra vest over Skåne og op i Østersøen, mens fx ringduer fra Sydsverige foretager efterårstræk sydpå via Østdanmark. Vadehavet spiller en hovedrolle som rasteplads for 3-400.000 vadefugle. Også rovfugle som fx musvåge, hvepsevåge, spurvehøg, tårnfalk, fiskeørn, kongeørn og dværgfalk foretager træk via Danmark.
Blandt danske trækfugle kan nævnes blisgås, bramgås, grågås, canadagås, kortnæbbet gås, knortegås, sædgås. Andre kendte trækfugle er fx hvid stork, sort stork, trane, sanglærke, toplærke.
 
 
 
Mikkel Willemoes (privat foto)
 
Postdoc, ph.d. Mikkel Willemoes
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Deltagelse koster 80,- kr.
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:


Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Foto: Rihaij, Pixabay
 
Mikkel Willemoes er postdoc ved Statens Naturhistoriske Museum og Lunds Universitet. Han har i de sidste otte år forsket i fugletræk med fokus på kortlægning af ukendte trækruter, fuglenes orientering og senest det genetiske grundlag for trækadfærd. Han har arbejdet med de mest moderne teknikker til sporing af trækket og primært arbejdet med gøge, nattergale, rødstjerte, løvsangere, men også et stort antal andre arter i Danmark såvel som udlandet.
 
 
 
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com