Program / Program 2021-2022 / Efterår 2021 / Fysikkens filosofi

Fysikkens filosofi

Fysikkens filosofi
 
 
 (privat foto)
 
Formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, Erland Andersen holder foredrag d. 29. november 2021, kl. 19:30 - 21.30 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6,3600 Frederikssund.
 
Med udgangspunkt i ”ATOMETS HISTORIE” fortælles om hovedtrækkene i naturvidenskabens historie og filosofi. Der sættes fokus på nogle af de tænkere og forskere, hvis ideer og tanker har haft særlig betydning for fysikkens udvikling - set i relation til den samtid, de agerede i. Fortællingen starter for 2.500 år siden i det gamle Grækenland og omhandler de tanker, ideer og kampe, der gennem tiderne gradvist har ført til vore dages naturvidenskabelige verdensbillede med relativitetsteori og kvantefysik. Erland vil også komme ind på nutidens interesse for kvarker, neutrinoer, Higgs boson, antimatter og inddrage nogle af de forskere, som har haft særlig betydning for udviklingen i vores forståelse af de grundlæggende naturvidenskabelige love. I oplægget kommer han ind på, hvor den banebrydende forskning har fundet sted, og hvor den i øjeblikket foregår. Til slut vil Erland beskrive nogle af de problemer, naturvidenskaben stadig kæmper med at løse.
 
Deltagelse koster 100, - Kr.

Tilmeld dig og køb billet her:

 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com