Program / Forår 2019 / Gravhøjenes mennesker

Gravhøjenes mennesker

Egvedpigens grav (foto fra Wikipedia)
 
Gravhøjenes mennesker
Foredraget er rigt illustreret og handlet om de mennesker, som ligger begravet i vore oldtidshøje. - En levende fortælling om Egtvedpigen, Muldbjergmanden og de andre bronzealderfolks liv og hverdag.
Egtvedpigen blev begravet på en regnvejrsdag i juli 1370 f. Kr. Det viser årringene i hende egekiste. Og hun vidste godt, at hun ville blive bevaret til evig tid! Hendes jævnaldrende Skrydstruppige gik med de nye øreringe, ganske som de græske og ægyptiske dronninger. Andre bronzealderpiger gik med blå glasperler, lavet i Mellemøsten – 3000 km væk. Derimod blev tidens flotte guldkar lavet her i landet.
Bronzealderen er en fascinerende, international tid. Takket være de arkæologiske fund kommer vi i dette foredrag helt tæt på menneskene.
 
Gorm og Thyras gravhøj i Jelling (foto Erik_Lyngsoe. Pixabay)
 
Fra Wikipedia
En gravhøj er et fortidsminde og som regel fredet. Gravhøjene er begravelsespladser fra den tidligste bondestenalder til overgangen til kristen tid i slutningen af vikingetiden.
En gravhøj er som regel bygget af jord, tørv og sten over et gravsted. Gravstedet kan indeholde flere grave. Det er almindeligt med en primærgrav i centrum af højen, og der kan derudover være flere sekundærgrave længere oppe i højen. Højenes størrelse og udformning varierer betydeligt. Det kan hænge sammen med den dødes status. Oftest er en gravhøj rund i grundplanen, og kaldes en rundhøj. Aflange høje kaldes langdysser.
Gravhøje er kendt fra forskellige tider over store dele af verden. De tidligste stammer fra de ældste jordbrugskulturer i Europa og den vestlige del af Asien. I Danmark er der registreret spor efter ca. 85.000 gravhøje,  mens der i dag er godt 22.000 fredede gravhøje spredt over hele landet.
Ikke alle byggede høje er grave. Nogle er tomme og har måske været mindesmærker. Mange har religiøs betydning, og der kan have foregået kultiske handlinger af forskellig art. Høje, der er flade på toppen, kan have være bebygget, eller kan have været brugt til ritualer som dans eller til møder jf. "tinghøje".
 
 
Klaus Ebbesen (privat foto) 
 
Gravhøjenes mennesker
 
Direktør, dr.phil. Klaus Ebbesen
 
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30

Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris

Deltagelse koster 80,- kr.

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Klaus Ebbesen startede sin foredragsvirksomhed om vor kulturhistorie, arkæologi og historie i 1973. - Har lige siden været en meget benyttet foredragsholder over alt i landet.

Mag.art. i arkæologi i 1974 og i 2006 dr.phil. på en afhandling om ”The Battle Axe Period – Stridsøksetid”.
Lektor ved Københavns Universitet i 1974-2001 og derefter selvstændig erhvervsdrivende.

Har er meget omfattende videnskabelig produktion. Dertil forfatter til talrige populærvidenskabelige bøger, bl.a. ”Døden i mosen”, ”Gravhøjenes mennesker”, ”Fortællinger fra vikingetiden”, Vikingemad” og ”Jelling”. Har tillige skrevet flere skolebøger, bl.a. ”Danmarks Oldtid” 1-6, samt et utal af kronikker, hæfter, artikler.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com