Program / Program 2022-23 / Grønne brændstoffer og Power-to-X v. ass. professor Rasmus Bramstoft d. 4. 10. 22, Elværket 19.30

Grønne brændstoffer og Power-to-X v. ass. professor Rasmus Bramstoft d. 4. 10. 22, Elværket 19.30

 
(privat foto)
 
Rasmus Bramstoft erstatter professor Marie Münster ved dette foredrag.
 
 
For at overholde Paris aftalen er det nødvendigt at konvertere væk fra fossile brændstoffer i transportsektoren. Vi kan elektrificere meget, men dele af transportsektoren vil stadig være afhængig af flydende brændstoffer, som enten kan produceres af brint kombineret med biomasse, CO2 eller kvælstof (Power-to-X).
Dette foredrag vil beskrive muligheder og udfordringer, når man tager hensyn til det omkringliggende energisystem.
 
Pris: 100 kr. Køb billet her:
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com