Program / Efterår 2018 / Henrik Pontoppidan Lykke-Per

Henrik Pontoppidan Lykke-Per

 
Henrik Pontoppidans store roman Lykke-Per læses ofte som en udfoldet illustration af pointen fra hans lille krønike Ørneflugt: Det er ikke medfødte arveanlæg, men det sociale opvækstmiljø, der afgør et individs livsbane. Romanens hovedperson, ”Lykke-Per”, er vokset op i en livsforsagende protestantisk præstegård, hvorfor hans vidtløftige verdslige visioner og ambitioner er dømt til at lide skibbrud. Der er dog også andre mulige veje ind i Lykke-Per, der ganske vist giver et glimrende billede af det moderne gennembruds Danmark, men også er så rig på referencer til den europæiske dannelsestradition, at en alene historisk orienteret læsning kommer til kort over for de evige eksistensspørgsmål, som det især drejer sig om: Er mennesket sin egen lykkes smed, eller er det i højere magters vold? Hvad vil det, med romanens egne udtryk, sige at ”ville sig selv i guddommelig nøgenhed” og at ”blive sig sit eget selv fuldt og klart bevidst”?
 
 
Lykke Per ud af glemselen
Det var en undladelsessynd af de store, Naomi Lebowitz rådede bod på, da hun sidste år udgav den første engelske oversættelse nogensinde af Henrik Pontoppidans hovedværk fra 1904, Lykke-Per.Allerede i 1906 blev romanen oversat til tysk, og senere fulgte både franske, polske og russiske oversættelser, men den engelske udgave udeblev. End ikke det faktum, at Pontoppidan i 1917 fik tildelt Nobelprisen i litteratur, kunne ændre på dét forhold.
 
Romanen handler om den utilpassede præstesøn Peter Andreas Sidenius, der vokser op i Østjylland og hans videre færd. Peter Andreas tager afstand fra det miljø, han kommer fra, så han rejser som 16-årig til København for at studere på Den Polytekniske Læreanstalt. Her læser han til ingeniør. Per, som han nu kalder sig, har en stor plan om at skabe et kanalsystem i Jylland. Med dette ene projekt som formål søger han indpas i kredse i København, som vil kunne finansiere projektet. Herigennem knytter han kontakt til familien Salomon, blandt hvis døtre han skaber en nær kontakt til Jakobe.
Via udlandsrejser, kritisk indflydelse fra Dr. Nathan, naturoplevelser, modstand fra finanskapitalen i København, religiøse anfægtelser, et ægteskab med en grundtvigiansk præstedatter finder han endeligt sit kald som vejassisstent i Thy, hvor han dør.
 Morten Dyssel (privat foto)
 
Lykke Per
cand.mag. Morten Dyssel
Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:


Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Morten Dyssel har gennem en årrække været ansat som forsker og lærer i tysk og europæisk litteratur og kultur ved Københavns Universitet. Sideløbende hermed har han undervist og forelæst ved flere forskellige folkeuniversiteter i Danmark (navnlig i København). Han var med til at stifte Det Danske Thomas Mann Selskab, hvis formand han var 2012-2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bille Augusts nye film "Lykke Per" vises i Slangerup Bio 18/9 - 21/9 og 23/9 2018 kl. 19.30.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com