Program / Efterår 2018 / Herluf Trolle (1516-65): Manden og myten.

Herluf Trolle (1516-65): Manden og myten.

 Foto Roberto Fortuna
 
Teksten på maleriet lyder (skal læses på tværs):
1551: Herloff Troll Her Ioachim Trolls Søn til Lilløe Anno Ætatis suæ 36
Herluf Trolle Hr. Joachim Trolles søn til Lillø i hans alders 36. år (dvs. han var 35 år gammel).
 
Lillø var en borg i Gers Herred i det østlige Skåne.
Borgen lå på holmen Blackan i Helgeåen ved Kristianstad. Den omtales første gang 1343 og var knyttet til slægterne Thott og Trolle. Søhelten Herluf Trolle blev født her 14. januar 1516
 
I samarbejde med museumsleder Elisabeth Holm Nielsen, Herregårdsmuseet Selsø Slot, indbyder folkeuniversitetet til en foredragseftermiddag om en af det 16. århundredes markante skikkelser, Herluf Trolle.
 
Adelsmanden Herluf Trolle (1516-65) opnåede det meste af, hvad man kunne stræbe efter som dansk adelsmand, fra rigdom og kongegunst til døden i krig og et eftermæle ud over det sædvanlige. På mange måder var han typisk, men kort før sin død blev han mønsterbryder, da han og hustruen Birgitte Gøje skænkede deres gods til en skolestiftelse: den stadig eksisterende Herlufsholm Skole. Hans liv lægger et snit ned gennem Danmarks historie i 1500-tallet, men rummer også myter, vi må tage afsked med – og en enkelt, der overraskende nok viser sig at være sand!


 
Fra Gyldendal: Den store danskie
Herluf Trolle, 14.1.1516-25.6.1565, dansk rigsråd og admiral, gift med Birgitte Gøye.
Fra Mogens Gøye arvede Herluf Trolle og hans hustru hovedgården Hillerødsholm, det senere Frederiksborg. Desuden sad han 1544-54 som lensmand på Krogen, men striden med hans nabo Peder Oxe synes en tid at have bragt ham i unåde.
1560 mageskiftede han Hillerødsholm med Frederik 2. og fik i stedet Skovkloster ved Næstved, som han kaldte Herlufsholm. Under Den Nordiske Syvårskrig blev Trolle i 1564 admiral, og i maj besejrede han ved Öland en overlegen svensk flåde. Kort efter at han havde stiftet Herlufsholm Skole, blev han dødeligt såret i et søslag ved Femern.

Det meget fornemme epitafium i Herlufsholm kirke
 
I Niels Hemmingsens ligprædiken tillagdes Herluf Trolle de stolte ord om Danmarks adel, der vel bar gyldne kæder og havde jordegods, men for dette også havde pligt til at sætte livet på spil for konge og fædreland.
 Sebastian Olden-Jørgensen (Privat foto)
 
Herluf Trolle
Universitetslektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen
 
Lørdag den 1. sepember 2018 kl. 15
 
Riddersalen, Herregårdsmuseet Selsø Slot, Selsøvej 30 A, 4050 Skibby
 
Deltagelse koster 80,- kr.
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:


Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
  
I pausen kan købes forfriskninger i det gamle herregårdskøkken
 
 Foto Roberto Fortuna
 
Sebastian Olden-Jørgensen er lektor i moderne historie (1500-1800) ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Han har et større historisk forfatterskab, der bl.a. omfatter biografier om Herluf Trolle og Peter Griffenfeld, men også en bog om Ludvig Holberg som historiker og en anden om kongehuset. Han formidler gerne og har bl.a. medvirket i DR's serie "Historien om Danmark". 
 
2003-2004: Alexander von Humboldt-stipendiat ved Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.
2006: Lektor i historie med særlig henblik på nyere tids historie ved Institut for Historie på Københavns Universitet.
I 1999 indvalgt i Kildeskriftselskabet og indtråd i styrelsen, fra 2004 Kildeskriftselskabets formand.
2008 indvalgt i Det danske Sprog- og Litteraturselskab, fra 2011 medlem af bestyrelsen i Det danske Sprog og Litteraturselskab.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com