Program / Program 2022-23 / Hvad driver flygtningestrømmene i verden? v. seniorforsker Ninna Nyberg Sørensen d. 10. 11. 22

Hvad driver flygtningestrømmene i verden? v. seniorforsker og ph.d. Ninna Nyberg Sørensen d. 10. 11. 22

(privat foto)
 
Elværket 19.30
 
Dette foredrag tager udgangspunkt i min egen forskning i migranter og flygtninge forskellige steder i verden. Det handler om de forhold, der får mennesker til at forlade deres hjemlande, de måder de har mulighed for at rejse på; de liv der leves på rejsen, i transit, på forskellige destinationer, og efter eventuel tilbagerejse; og de politikker, der søger at regulere globale migrationsbevægelser. Foredraget vil også berøre, hvordan flugt og migration påvirker udviklingen i de lande flygtninge og migranter forlader. Jeg vil lægge særlig vægt på forholdet mellem tvungen og såkaldt frivillig migration, det nære og det menneskelige, vanskelighederne forbundet med politisk regulering, og lægge op til debat om forskellige løsningsmuligheder.
 
Pris: 100 kr. Køb billet her:
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com