Program / Program 2022-23 / Hvad kan vi bruge filosofi til? v. cand.mag. i filosofi Kasper Renee Johansen d.25.10.22, Elværket 1

Hvad kan vi bruge filosofi til? v. cand.mag. i filosofi Kasper Renee Johansen d. 25. 10. 22, Elværket 19.30

(privat foto)
 
De gamle græske filosoffer søgte efter det, som de kaldte for ataraxia og eudaimonia, nemlig lykken, det gode liv, og sjælefreden (ro i sindet). Det særlige ved den græske filosofi er dens mangeartede bud på, hvad det gode liv er. Og hvordan opnår man det gode? Disse spørgsmål er lige så relevante i dag. Forskellige udvalgte græske filosoffers bud på det gode liv belyses. Op igennem historien har filosoffer præget videnskaben, kunsten og vores kultur. Filosoffer har været verdensmænd med mange forskellige hatte på, da filosofien langsomt har udviklet sig til de forskellige videnskaber. Store danskere har også været filosoffer i grækernes ånd og fodspor. H.C. Ørsted og hans bror Anders Sandøe Ørsted. Ludvig Holberg, Søren Kierkegaard m.m. Deres filosofiske virke stiftes der bekendtskab med på denne aften.
 
Pris: 100 kr. Køb billet her:
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com