Program / Forår 2019 / Personlig medicin og diagnostik i genernes æra

Personlig medicin og diagnostik i genernes æra

Foto Parentingupstream, Pixabay
 
Lavere omkostninger og hurtigere analysesvar har gjort anvendelsen af DNA-baseret diagnostik og behandling til en stigende del af sundhedsvæsenet. Allerede nu anvendes metoderne til diagnostik af diverse sygdomme i alle led i det danske sundhedsvæsen. Den personlige medicin, som DNA-baserede genanalyser muliggør er så småt ved at gøre sit indtog i sundhedsvæsenet. Vi skal tale om perspektiverne for den personlige medicin i dette lys med fokus på anvendelsen indenfor medicinsk kræftbehandling. De etiske aspekter af genanalyserne vil desuden blive berørt.
 

Personlig Medicin
Fra Danske Regioner
Personlig Medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Personlig Medicin betyder mindre unødig og virkningsløs behandling og færre bivirkninger for patienten.
Mennesker er ikke ens, og derfor reagerer vi ofte forskelligt på den samme medicin.
En af de store gevinster ved Personlig Medicin er, at behandlingens kvalitet vil stige mærkbart. Det vil være muligt at give patienterne den behandling, som giver størst mulig effekt første gang, samtidigt med at risikoen for bivirkninger nedbringes. Dette vil forbedre patientens livskvalitet.
Det er med Personlig Medicin muligt at opnå mere sundhed for pengene, da patienterne får den korrekte medicinering første gang. Der skal derfor ikke bruges unødige penge på kostbar medicin, som ikke er virksom eller måske endda skadelig for patienten.
 
Kristoffer Rohrberg (privat foto)
 
Personlig medicin og diagnostik i genernes æra
Overlæge, ph.d. Kristoffer  Rohrberg
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Deltagelse koster 80,- kr.

Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Kristoffer Rohrberg er overlæge i Fase 1 enheden på onkologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor den allertidligste afprøvning af kræftlægemidler på mennesker udføres.
Afdelingen har et omfattende program for personlig medicin, hvor den enkelte patients kræftgener i detaljer kortlægges. I laboratoriet afprøves medicin målrettet efter denne kortlægning, hvorefter lovende lægemidler kan anvendes til behandling af den enkelte patient.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com