/ En dag med en unik rosenpark

En dag med en unik rosenpark

 
 
 
Inspireret af 18th World Rose Convention og i samarbejde med Gerlevparkens venner indbyder fokeuniversitetet i Frederikssund til 
 
 
 
 
Arrangementet foregår lørdag den 16. juni 2018
 
Kl. 14.00 på Kulturhuset Elværket i Frederikssund
Landskabsarkitekt og indehaver af Løve Rosenplanteskole rodologen
Torben Thim holder foredrag om samlingen af Valdemar Petersens historiske roser og Poulsenroserne gennem 4 generationer
 
Kl. 16.00  Besøg i Gerlevparken, Tørslevvej 10B, 3630 Jægerspris. Der er indkørsel til parkeringspladsen fra Lyngerupvej.
 
Torben Thim fortæller om roserne og guider en vandring i parken
 
Der vil blive serveret en forfriskning under besøget.
 
Deltagerne kører i egne biler til Gerlevparken.
Er der nogle, der har transportproblemer mellem Elværket og Gerlevparken, kan de henvende sig til Rigmor Sveistrup tlf. 47535440 inden.
 
 
Tilmelding
Deltagelse i arrangementet koster 150 kr.
Deltagerne bedes tilmelde sig og købe billet her:
 
 
Man kan også betale ved indgangen til Elærket - kontant eller med MobilePay
 
Et evt. overskud ved arrangementet vil blive delt ligeligt mellem Gerlevparken og folkeuniversitetet
 
Gerlevparkens venner     Folkeuniversitetet i Frederikssund
 
 
Rodologen Torben Thim
 
 
 
Lidt historie om roserne
Roser tilhører en urgammel planteslægt med fossile fund som er 20-25 millioner år gamle.

I mere end 4000 år har man dyrket roser i Kina og det nære Asien. Rosenkulturen blev bragt til Europa af grækere og romere.
Frankrig gik for alvor ind i forædlingsarbejdet i 1800-tallet, men roserne har tidligere spillet en stor rolle i Europa i mange forbindelser.
Den hvide rose symboliserede Jomfru Marias uskyld og den røde Kristi blod i kristendommen. Korstogsfarerne brugte også rosen som symbol, ligesom Rosenkrigene i England var kampen mellem husene York og Lancaster, hver især havde en rose i våbnet, henholdsvis hvid og rød. I klostrene dyrkedes roser som medicin, men de blev også plantede i bondehaver og selvfølgelig omkring herregårdene lige siden middelalderen.
 

Rosen Charles de Mills, årets historiske rose 2018

De ældste ca. 4000 år gamle slægter er dels Albarosen, som er hvid f.eks Maidens Blush og Gallicarosen, som er rød f.eks Charles de Mills, årets rose 2018. Begge fra Mellemøsten. De kinesiske roser er lige så gamle.
Senere fulgte krydsninger, naturlige og fremdrevne sorter. Damascener som Rose de Rescht, Portland som Jacques Cartier, Centifolia med "100" kronblade, bourbonroser som Souvenir de la Malmaison og Moschataroser eller moskus som Ghislaine de Feligonde.
 
Den tiltrækkende Rosa alba ‘Suaveolens’ Foto: Hanne Lynge Jacobsen
 
Hovedparten af de gamle haveroser i Europa har blomstret i hvide, lyserøde og røde farver. De gule har været en sjældenhed op til 1900-tallet, hvor rosenforædlingen tog fart. De har alle en fælles forfader fra Kina, som har været vanskelig at formere.
 
Alle de roser, der er registreret før 1867, betegnes historiske roser og findes i Gerlevparken. De er plantet i bede for hver familie.  Der findes ca. 20.000 registrerede og navngivne roser, og i dag skaber nye forædlinger mere end 100 nye roser hvert år. 
 
Poulsenroserne

Allerede i 1911 kom de to første roser fra rosenforædlerfirmaet Poulsen, og siden har familien videreført rosenforædlingen, således at der årligt plantes mere end 60 mio. Poulsenroser verden over. 
Stort set alle Poulsenroser fra 1912-2012 findes i Gerlevparken.

Podede eller ikke.
De fleste moderne rosensorter som sælges i handelen er okulerede, hvilket betyder at de er podet på en vildrose. Vildroser er enten buske eller klatreroser, mens bedroser er forædlede.
 

Flora Danica. Poulsenrose fra 1996

Rodægte roser vokser på deres egen rod. Okulerede roser har fået lov til at vokse sammen med en hårdfør grundstamme som sørger for selve livskraften, mens  det er det podede stykke som  bestemmer sorten.

Uanset om man mener at rodægte roser er bedre end de podede, så er fordelen med de podede at de er testet i stort antal, og vi ved hvordan de klarer sig i vort klima, og de er ofte hurtigere til at komme end de rodægte. Fordelen med de rodægte roser er at de skud der kommer fra roden er samme sort som busken. Når en podet rose skyder vildskud, er det samme sort som stammen og altså ikke den samme som busken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rose Karen Blixen
 
Gerlevparken
 
Oprettelsen af Gerlevparken skyldes først og fremmest, at Grethe og Aage Kann Rasmussen i 1979 overdrog et areal på ca. 10 hektar til Fonden for Træer og Miljø.

På dette område havde de i en lang årrække gennemført en tilplantning, herunder udvidelse af tidligere beplantning, som nu kaldes Den Gamle Park. Den er udformet på en sådan måde, at den har kunnet danne grundlag for og baggrund for de aktiviteter, der efter Fondens overtagelse er kommet til.
 

Rose H. C. Andersen

De består først og fremmest af tre anlæg:
• Den Danske Træsamling
• Samlingen af Valdemar Petersens gamle duftroser
• Samlingen af Poulsen Roser gennem fire generationer
 


Disse tre anlæg giver hovedstadsområdet og Nordsjælland en attraktion, som er ganske usædvanlig. Der er næppe tvivl om, at Den Danske Træsamling, hvor folk uden videre kan få et indtryk af samtlige danske træer og buske i forskellige former, er et meget værdifuldt udflugts- og studiemål. Og roser er vel den plante, der har fascineret mennesker mest.

Der er åbent fra solopgang til solnedgang.

Adressen er Tørslevvej 10B, 3630 Jægerspris. Der er indkørsel til parkeringspladsen fra Lyngerupvej.
 
 
 
Læe mere om
 

Lær mere om
 
 
 
 
Læs mere om
 
 Rosa gallica. Oiellet Flamant
 
Tre roser fra Gerlevparken
 
 
Dronningens af Danmark (albarose)
 
 
 
Rose de Rescht   (damaskenerrose)
 
 
 
Jasques Cartiere (portlandrose)
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com