Program / Efterår 2018 / Kinas nye silkevej – ny kolonimagt i fåreklæder?

Kinas nye silkevej – ny kolonimagt i fåreklæder?

 Den gamle silkevej
 
Kinas nye silkevej – ny kolonimagt i fåreklæder?
Forelæsningen sætter fokus på det kinesiske ’Belt and Road Initiative” (BRI), tidligere kaldet ”One Belt One Road” (OBOR). Under navnet Den Nye Silkevej åbner initiativet for kinesiske investeringer i en lang række, primært udviklingslande rundt omkring i nærområdet og på tværs af det eurasiatiske kontinent. Men flere og flere sideveje lægges gradvist til, f.eks. investeringer i Arktis. Initiativet har ført til oprettelse af særlige politisk-administrative og finansielle institutioner med kinesisk ledelse, men med en dør åben til eksterne aktører, også Danmark.
De grundlæggende spørgsmål er: Hvorfor gør Kina det? Hvem drager nytte af det? Hvordan skal vi fortolke det: Er Kina en ny kolonimagt i fåreklæder eller en ny type økonomisk stormagt, som kan hjælpe udviklingslande uden de negative konsekvenser, som megen anden udviklingsbistand har ført med sig?
 
 Den nye silkevej
 
 
Kina har en gigantisk plan i støbeskeen. Supermagten vil finansiere veje, togforbindelser og havne, genskabe den historiske silkerute og skabe en mægtig, moderne handelsvej gennem Eurasien, fra Kina til Europa med udvidelser mod Sydøstasien og Østafrika. Men Kinas motiver er ikke ren velgørenhed. For dén, der kontrollerer Eurasiens landmasse, kontrollerer verden, skriver Joseph S. Nye.
 
Kinas præsident, Xi Jinping (foto Wikidedia)
 
 Jørgen Delman (privat foto)
 
Kinas nye silkevej?
 
Professor, ph.d. Jørgen Wilhelm Delman
 
Mandag den 12. november 2018 kl. 19.30
 
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
Den letteste måde - både for dig og for os - at betale på er at bruge dette link:

Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
 
Jørgen Delman er professor i Kinastudier på Københavns Universitet. Han forsker i kinesisk politik med fokus på statens samspil med eksterne aktører. I de seneste år har han arbejdet med implementeringen af Kinas klima- og energipolitik både internationalt og på sub-nationalt niveau i Kina. Han har endvidere beskæftiget mig med Kinas internationale relationer, dansk-kinesiske bilaterale relationer, og Kinas indtrængen i Afrika som investor. Senest har han fokuseret på Kinas arbejde med FNs bæredygtighedsmål.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com