Program / Program 2022-23 / Skovenes natur og bæredygtighed i Nationalpark Skjoldungernes land d. 17. 9. 2022 fra 14.00 - 18.00

Skovenes natur og bæredygtighed i Nationalpark Skjoldungernes land d. 17. 9. 2022 fra 14.00 - 18.00

Natur og bæredygtighed i Nationalpark Skjoldungernes lands skove
 
Folkeuniversiteternes Dag 2022
 
Arrangører: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land  og Folkeuniversitetet i Frederikssund
 
Tid: Lørdag d. 17. september 2022 kl. 14.00 – 18.00
 
Sted: Byens hus, Byrådssalen, Roskildes Gl. Rådhus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
 
 
De danske skove har gennem tiderne været centrale for menneskets trivsel og samfundets funktion. De seneste århundredes fokus på træproduktion er blevet udfordret af en række ”nye” krav, og i dag står skoven helt central mht. til løsning af nogle store globale udfordringer. Hvordan kan skoven bidrage til løsning biodiversitet- og klimakrisen og samtidig fortsætte med at levere træ til samfund og industri?
 
Program: 14.00 – 15.15: Bo Fritzbøger: Skovenes historie og modernisering siden 1880erne.
 
Danmark gennemlevede i 1870erne den første store bølge af industrialisering og urbanisering, som gjorde samfundet moderne. Men moderniteten var ikke kun et byfænomen. Også udnyttelsen af de naturressourcer, som foruden arbejdskraft var landet vigtigste råstof, blev industrialiseret og kommercialiseret. Det gjaldt også det skovbrug, der siden Fredskovsforordningen i 1805 principielt havde rettet sig ensidigt mod træproduktion, men som almindeligvis affandt sig med dårlige kvaliteter og lokal afsætning uden den store konkurrence. Nu skulle produktionsmetoder og afsætningsforhold forbedres, samtidig med at videnskaben forfinede indsigten i det egentlige produktionsapparat: skovøkosystemet. Denne omstilling af skovlandskabet til en effektiv og rentabel industri skete imidlertid ikke uden modstand. For som en afledt funktion af bykulturens fremmarch fik æstetiske, rekreative og naturhistoriske interesser stadig mere magt, og det 20. århundredes moderne skovbrug blev langt fra så ensidigt, som mange skovfolk ønskede sig.
 
 
15.15 – 15-45: Kaffepause med let servering
 
15.45 – 17.00 Jørgen Bo Larsen: Bæredygtig skovdrift og nyere tendenser inden for skovdrift i Danmark og EU.
 
De sidste årtier har medført voldsom udvikling i de krav, samfundet stiller til skoven og dermed for skovdriften. Hvor træproduktion til og med 2. verdenskrig var hovedformålet med driften, er principper om flersidighed i driften af vores skove vokset konstant. Skovene skal i dag ud over træproduktion skabe rammen for fritidslivet og rekreative muligheder for en voksende bybefolkning, bidrage til sikring af vores drikkevand, og de bliver i dag betragtes som helt centrale for at løse de to største globale udfordringer – biodiversitets- og klimakrisen. Hvordan kan disse mangesidede og til en vis grad konflikterende krav forenes samtidig med, at skoven skal gøres mere robuste overfor de kommende ændringer i klimaet? Foredraget belyser begrebet bæredygtig skovdrift og giver et overblik over EU-kommissionens nyeste tiltag til udvikling af retningslinjer for skovdriften i EU; en proces som bygger på EU´s klima-, biodiversitets- og skovstrategi.
 
17.00– 18.00 Diskussion om natur og bæredygtighed i danske skove. Ordstyrer Hans Christian Jessen, skovfoged i Naturstyrelsen, Midtsjælland.
Hvordan kan disse udviklingstendenser tilpasses de danske skove, og hvordan vil de kunne gennemføres i offentlige og private skove?
 
 Om foredragsholderne: Bo Fritzbøger er historiker og lektor ved Københavns Universitet, og han har tidligere gennem mange år undervist i skovbrugets og landskabets historie ved Landbohøjskolen. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om skovhistoriske emner, og hans forskning orienterer sig bredt mod landskabsanvendelse, natursyn og miljøspørgsmål. Bo har netop udgivet en engelsksproget bog om bæredygtig udvikling i Danmark siden 1970, og han arbejdet på en historisk biografi om den fremtrædende forstmand P.E. Müller (1840-1926).
 
Jørgen Bo Larsen er forstkandidat og professor emeritus ved Københavns Universitet, hvor han har undervist og forsket i skovøkologi og skovdrift. I de senere årtier har han haft fokus på udviklingen af bæredygtige driftsformer i skovbruget, og hans arbejde har været afgørende for den igangværende omlægning af dansk skovbrug til naturnær drift. Han har været med-initiator i oprettelsen af Den Danske Klimaskovfond og sidder i dennes bestyrelse. Pt er han involveret i udarbejdelse af EU-retningslinjer for udvikling af de Europæiske skove mht. sikring af skovens træproduktion samt deres bidrag til løsning af biodiversitets- og klimakrisen.
 
Køb billet her. Pris: 75 kr. incl. en let servering til kaffen
 
Billet købes på: www.folkeuniversiteternesdag.dk
 
Man kan tilmelde sig begge foredrag under Folkeuniversitetet i Frederikssund.
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com