Program / Forår 2018 / Thomas Manns Roman Doktor Faustus

Thomas Manns Roman Doktor Faustus

 
Doktor Faustus (1947) hører til hovedværkerne i Thomas Manns omfangsrige forfatterskab. I foredraget belyses med afsæt i kapitel XXV, den såkaldte djævlesamtale, de centrale temaer og problemer i romanen om den tyske komponist Adrian Leverkühn, der indgår en pagt med Satan for at komme frem til et modernistisk gennembrud som kunstner. Det drejer sig om det også for resten af forfatterskabet så karakteristiske spændingsforhold mellem ånd og natur, politik og kultur, humanisme og barbari, godt og ondt – og mellem Europa og Tyskland før og under nazismen. Som det vil fremgå af foredraget, har modsætningerne mere med hinanden at gøre, end man umiddelbart skulle tro.
 
 
Fra wikipedia
Thomas Mann (6. juni 1875 – 12. august 1955) var en tysk forfatter.
Han blev født i Lübeck i en velhavende købmandsfamilie. Imidlertid ændrede familiens forhold sig ved faderens tidlige død og familieformuen gik tabt.
Thomas Mann arbejdede nogen tid i en bank, inden han begyndte at studere ved universitetet i München. Han rejste rundt i Europa og besøgte sin ældre broder, Heinrich Mann i Italien. Her skrev han sine første noveller og sin første roman. Hans værker blev modtaget med begejstring. Thomas Manns første roman Huset Buddenbrook (1901), som beskrev en families nedtur gennem fire generationer, blev en sensation i Tyskland og gjorde ham til en rig mand allerede som 25-årig. Han blev snart gift – på trods af sin homoseksuelle tilbøjelighed, der dog ikke med vished blev udlevet i noget egentligt forhold – og han levede et liv med at give forelæsninger og udgive noveller.
 

I 1929 modtog Thomas Mann nobelprisen i litteratur. I perioden mellem de to verdenskrige begyndte Thomas Mann at advare mod den omsiggribende fascisme, indtil nazisterne tvang ham til at forlade Tyskland. Han slog sig ned i USA i 1940, hvor han blev professor ved Princeton-universitetet. Thomas Mann blev frataget sin titel som æresdoktor ved Bonns Universitet som følge af, at han havde forladt det nazistiske Tyskland. Senere slog han sig ned i Californien sammen med flere andre udviste tyske kunstnere. I den periode skrev Mann to store romaner: den bibelske historie om Josef og hans brødre og Doktor Faustus (1947), legenden om Faust, som solgte sin sjæl til djævelen. Han vendte efter krigen tilbage til Europa og slog sig ned i Zürich, Schweiz, hvor han døde den 12. august 1955.
Breve og dagbøger viste, at Thomas Mann var meget påvirket af den store danske forfatter og nobelpristager Henrik Pontoppidan, som i 1920 blev bedt om at levere bidrag til et tidsskrift, som Mann havde planer om at starte. Nogen tid senere bestilte Mann de tre hovedværker, Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige. Da Pontoppidan blev 70, sendte Mann et lykønskningstelegram til ham.
 
Thomas Manns Roman Doktor Faustus
Ekstern lektor, cand.mag. Morten Dyssel
 
2018V8826
Onsdag 10. januar 2018 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
80,- kr.
eller  betal ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
 
Morten Dyssel har gennem en årrække været ansat som forsker og lærer i tysk og europæisk litteratur og kultur ved Københavns Universitet. Sideløbende hermed har han undervist og forelæst ved flere forskellige folkeuniversiteter i Danmark (navnlig i København). Han var med til at stifte Det Danske Thomas Mann Selskab, hvis formand han var 2012-2016.
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 7, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com