/ Forår 2020 / Genforeningen i 1920

Genforeningen i 1920

 
Afstemningen (foto fra Wikipedia)
 
Aflyst
 
Som et resultat af det danske nederlag i den 2.Slesvigske Krig i 1864 måtte Danmark afstå de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig. I den nordlige del af Slesvig følte langt størstedelen af befolkningen sig som danske og et ønske om en fremtidig genforening med Danmark voksede støt frem i det danske samfund. Genforeningstanken fik ny næring med det tyske nederlag i Den Første Verdenskrig, hvor princippet om folkenes selvbestemmelsesret skulle blive nøglen til den længe ventede genforening.

I denne forelæsning begiver vi os tilbage til 1864 og derfra følger genforeningens historie frem til julidagene i 1920, hvor Genforeningen blev fejret med kong Christian 10.s indtog i Sønderjylland. På denne historiske rejse vil vi blandt andet behandle selve ideen om folkenes selvbestemmelsesret, den tyske fredsslutning i november 1918 og den efterfølgende Aabenraa-resolution, fredskonferencen i Versailles, folkeafstemningen i Slesvig og Påskekrisen i 1920, hvor kong Christian 10. afskedigede ministeriet Zahle.
 
Læs mere på Wikipedia
Kenneth Kølle (privat foto)
Genfore-
ningen
cand.mag. Kenneth Kølle
Mandag den 27. april 2020 kl. 19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund


Deltagelse koster 80,- kr.
Du betaler ved at bruge dette link:


Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay
 
Kenneth Kølle er uddannet cand.mag i Historie ved Københavns Universitet. Han har forelæst ved Folkeuniversitet I København med kurser i Holocaust, Den Første Verdenskrig, Den Anden Verdenskrig, Den Kolde Krig, Dansk Sikkerhedspolitik, Besættelsen og Jødiske forfølgelser siden Korstogene.J
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com