Om os / Hvad er folkeuniversitetet?
LOGO

 

Pigen ved havnenFrederikssund havn (foto Knud Andersen)
 
 
HVAD ER FOLKEUNIVERSITETET?
 
Det begyndte efter midten af 1800-tallet i England omkring universitetet i Cambrigde.  Ideen var at åbne universiteterne for dem, som  af formelle eller praktiske årsager ikke havde adgang til at deltage  i universiteternes normale undervisning. Man kaldte det University Extension, udvidelse af universitetets undervisning til bredere kredse.

Tanken slog an i Danmark, og  med professor, dr. phil. Cl. Wilkens som forgangsmand stiftedes 13. april 1898 en forening for folkelig universitetsundervisning i Danmark, som lidt senere fik navnet  "Folkeuniversitetsforeningen i København".

Folkeuniversitetet i Frederikssund blev stiftet i 1988. Det ledes af en lokalkomite, der er tilknyttet Folkeuniversitetsafdelingen under Københavns Universitet. Programlægningen sker i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Bekendtgørelsen om Folkeuniversitetet, hvorefter der ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, og som bidrager til demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det tilstræbes at programmet dækker bredt inden for emneområderne historie, naturvidenskab, religionsfilosofi og teologi, musik, malerkunst, kunsthistorie og arkitektur.  

Folkeuniversitetet i Frederikssund udøver sin virksomhed ved

  • gennemførelse af folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser
  • at sprede oplysning om og forståelse for forskningens metoder og arbejde
  • at øge kendskabet til forskningens resultater
  • at være bindeled mellem videnskab, kunst og samfund

På alle landets universiteter findes selvstændige folkeuniversitetsafdelinger, og uden for universitetsbyerne drives virksomheden af lokalkomiteer, der vælges af brugerne.

Vort logo, der forestiller Pallas Athena, den græske visdommens gudinde, fastslår det dobbelte formål:

Undervisningen foregår på universitetsniveau og der er adgang for alle uanset kvalifikationer.

Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com