Folkeuniversitetet i Frederikssund
Formand Sussie Staun Pallesen
Smedeengen 13, 3630 Jægerspris
40 82 54 32
 
Næstformand Brita Pilegaard Hansen
Baldersvej 8, 3600 Frederikssund
b.j.pilegaard@gmail.com
23 82 57 02 

Sekretær Lisbeth Drisdal Hansen
Ved Kignæs 8, 3630 Jægerspris
drisdal@dadlnet.dk
47 53 24 66
 
Kasserer Povl Erik Brøndgaard
Gyldenstens Vænge 137
3600 Frederikssund
pebrondgaard@gmail.com
24 63 76 77
 
Bank: Nordea, Frederikssund afdeling
2670 - 7150 008 311
 
 Københavns Universitet (fork. KU, eng.: University of Copenhagen, fork. UCPH) er det største og ældste (oprettet 1479) universitet i Danmark og blandt de ældste universiteter i Nordeuropa. Universitetet er placeret på en række forskellige adresser i og uden for København, den ældste del er beliggende i Københavns Indre By.
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund er tilknyttet Det humanistiske
Fakultet under Københavns Universitet, som ligger i Søndre Campus.
 

Søndre Campus

Søndre Campus er et knudepunkt i København, hvor teknologi, kunst, kultur og medier spiller sammen med erhvervsliv og institutioner i bl.a. Ørestaden. I 2015 har KU samlet alle enheder fra Det Humanistiske, Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet samt en mindre del af Det Naturvidenskabelige Fakultet i det eksisterende KUA 1 og i de nye byggerier, KUA 2 og KUA 3. KUA 2 og 3 opføres i det område, hvor eksisterende gamle KUA ligger.

I 2011 er hele humaniora samlet i KUA 1 og 2 sammen med en fortrop fra Datalogisk Institut (DIKU) og et ny Center for IT Innovation (CITI) fra Naturvidenskab. I 2015 flytter Jura og Teologi ind i KUA 3.

 

Se oversigt over de store byggeprojekter i Søndre Campus
Læs mere på Søndre Campus-gruppens hjemmeside

Om os

 

Foto fra Pixabay
 
Hvad er folkeuniversitetet?

Det begyndte efter midten af 1800-tallet i England omkring universitetet i Cambridge. Ideen var at åbne universiteterne for dem, som af formelle eller praktiske årsager ikke havde adgang til at deltage i universiteternes normale undervisning. Man kaldte det University Extension, udvidelse af universitetets undervisning til bredere kredse.

Tanken slog an i Danmark, og med professor, dr. phil. Cl. Wilkens som forgangsmand stiftedes 13. april 1898 en forening for folkelig universitetsundervisning i Danmark, som lidt senere fik navnet “Folkeuniversitetsforeningen i København”.

I dag udøves folkeuniversitetsvirksomhed på grundlag af folkeoplysningsloven.

Frederikssund folkeuniversitetskomite tilslutter sig i sin programlægning folkeuniversitetsnævnets retningslinjer, der fastslår, at der ved folkeuniversitets-virksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, eller som formidler viden på højeste faglige niveau svarende til undervisningen på universiteterne. Undervisningen må ikke have karakter af terapi eller behandling, og emnerne skal gives en kritisk, videnskabelig belysning.

Det tilstræbes at programmet dækker bredt inden for emneområderne historie, naturvidenskab, religionsfilosofi og teologi, musik, malerkunst, kunsthistorie og arkitektur.

Folkeuniversitetet i Frederikssund udøver sin virksomhed ved

  • gennemførelse af folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser
  • at sprede oplysning om og forståelse for forskningens metoder og arbejde
  • at øge kendskabet til forskningens resultater
  • at være bindeled mellem videnskab, kunst og samfund

På alle landets universiteter findes selvstændige folkeuniversitetsafdelinger, og uden for universitetsbyerne drives virksomheden af lokalkomiteer, der vælges af brugerne.

 

FU logo

Vort logo, der forestiller Pallas Athena, den græske visdommens gudinde, fastslår det dobbelte formål:

Undervisningen foregår på universitetsniveau, og der er adgang for alle uanset kvalifikationer.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | CVR: 37161322 | Smedeengen 13, 3630 Jægerspris - Danmark | Tlf.: 40825432 | fufsund2@gmail.com