/ Efterår 2019 / Grevinde Danner

Grevinde Danner

Lensgrevinde af Danner (foto fra Wikipedia)
 
Foredraget belyser Louise Rasmussen som mønsterbryder: hvordan kommer hun som uægte barn af en tjenestepige ud af sit fattige Københavnermiljø? Louises kærlighedshistorie: hvordan vælger hun mellem sine to rige elskere – følger hun sine følelser eller sin fornuft? Foredraget belyser hendes inderste tanker og følelser. Dernæst grevinde Danner som kong Frd. 7.s hustru: udadtil et liv i luksus, indadtil den svære opgave at holde den drikfældige monark oppe og i live. Derpå grevinde Danner og det unge demokrati: hun støtter kongen i afgørende situationer. Endelig belyses grevinde Danners socialpolitik med spørgsmålet, hvordan hun forvalter millionarven efter kongens død 1863. Samt hendes omfattende rejseliv som pensionist 1863-1874.
 
Louise Rasmussen
Fra Wikipedia
Louise Christine lensgrevinde af Danner (født Louise Christine Rasmussen 21. april 1815 i København – 6. marts 1874 i Genua var gift "til venstre hånd" med kong Frederik 7. af Danmark.

Louise C. Rasmussen var født uden for ægteskab. Moderen var tjenestepige Juliane Caroline Rasmussen og faderen grosserer Gotthilf Ludevig Køppen. Hun voksede op hos moderen og blev i 1826 optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole, hvor Johanne Luise Heiberg var på samme tid. Hun fik løn ved teatret fra 1830, og fra 1835 blev hun ansat som figurantinde. Efter ansøgning blev hun august 1841 fritaget for tjeneste. Baggrunden var, at hun fødte en søn, som blev sat i pleje. Faderen til barnet var bogtrykker Johan Carl Ernst Berling. Ægteskab kom ikke på tale, men i stedet etableredes Louise Rasmussen som modehandlerske i København. 1842 blev hun afskediget fra Det Kongelige Teater med pension.
 
Gunner Steenberg (privat foto)
 
Louise Rasmussen – bedre kendt som grevinde Danner 1815-1874
Historiker, cand.mag. Gunner Steenberg

Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A
3660 Jægerspris
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.30 

Deltagelse koster 80,- Kr. 

Køb billet her.
 
Du kan også tilmelde dig hos Verner Larsen på  telefon 21 76 05 21.
 
 
 
Gunner Steenberg er cand. mag. fra Aarhus Universitet 1969 med historie som hovedfag og kristendomskundskab som bifag. Underviser på Historisk Institut, Aarhus Universitet 1968-70. Underviser i historie, samfundsfag og religion på Skårup Seminarium 1970-2003. Kursuslærer i historie og samfundsfag på Danmarks Lærerhøjskole (i dag Danmarks Pædagogiske Universitet). Forelæsninger på Universita Della Tuscia, Viterbo, Italien 1994. Har siden 2003 holdt talrige foredrag over hele landet i mange sammenhænge.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com