/ Efterår 2019 / Herman Bangs roman Stuk

Herman Bangs roman Stuk

Herman Bang (foto fra Wikipedia)
 
Herman Bangs modernisme i storbyromanen Stuk
Herman Bangs Stuk (1887) er den første for alvor moderne roman i dansk litteratur. Det er også en af dansk litteraturs første storbyromaner. Foredraget fokuserer på forbindelsen mellem modernitet og urbanitet. På den ene side skildres København som indbegrebet af staffage og stukkatur, men på den anden side sporer man en fascination af den hæsblæsende hovedstads nye forlystelsesindustri. I foredraget gives der desuden et signalement af Bangs æstetiske realisme, der er forskellig fra dén socialkritiske realisme, som det moderne gennembruds bannerfører Georg Brandes slog til lyd for.
 
 
Bang som oplæser
Fra Wikipedia
De mange beretninger fra øjenvidner fortæller om hans helt usædvanlige greb om publikum og en sjælden naturlighed i hans diktion. Med den overgik han de fleste af datidens scenekunstnere.

En af de bedste beskrivelser af Bangs foredragskunst findes i tidsskriftet Verdens-Spejlet. Bladets redaktør kommer ind på den særlige bangske oplæsningskunst, der kunne spænde fra det urkomiske og groteske til de mest lidenskabelige udtryk for menneskelig smerte og lidelse:

Citat Oplæsning er et skidt Ord, det passer slet ikke. Nei, dét, Herman Bang gjorde, var at gennemspille de Scener, han havde paa sit Program. Han spillede selv alle Rollerne, og saa mægtigt var hans Talent, at det lykkedes ham at illudere, skønt Publikum sad Ansigt til Ansigt med hans sære, lille Person, som Bladene har gjort Grin med og Karikaturtegnerne fraadset i.
Bedst er han, naar han laver gamle Damer, og naar han fremstiller et myldrende Virvar af alle Slags Mennesker, der taler i Munden paa hinanden. En Betoning, en Bevægelse, en Ansigtsrynke, der siger alt; af saa smaa Midler er det, at Herman Bang skaber den store Virkning. Eller han skildrer Smerten, Lidelsen. Ogsaa deri er han fuldkommen sikker paa sine Midler. Og der er talrige Eksempler paa hans Magt over Sindene, hvor han viser sig som Smertens og Lidelsens Mester. Med et vildt Raseri vender man sig truende mod Forsynet, der har fyldt Teatre med gode Skikkelser uden Indmad og ladet dette Scenens Geni være forbandet til en ubehjælpelig Kropsløshed.


 Moten Dyssel (privat foto)
 
Herman Bangs "Stuk"
Formand for det Danske Thomas Mann Selskab, cand.mag. Morten Dyssel
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Torsdag den 21. november 2019 kl. 19.30

 
Deltagelse koster 80,- kr.

Du betaler ved at bruge dette link:


Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay.
 
Morten Dyssel er forfatter, foredragsholder og oversætter. Han er formand for Det Danske Thomas Mann Selskab og medlem af De Bangske Morgenmænd.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com