/ Efterår 2019 / Klimaændringer - den danske vinkel

Klimaændringer - den danske vinkel

Skyer (foto Pixabay)
 
Med Parisaftalen i hus i december 2015 blev en vigtig milepæl i forhold til at undgå uoverskuelige klimaforandringer i løbet af dette århundrede nået. Verdens ledere blev enige om at klimaproblemet er det største fælles problem vi som beboere af planeten Jorden må og skal finde en løsning på. Men selv om det hedder 'den globale opvarmning', rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle nationer i verden oplever på en unik måde. FNs seneste klimarapporter besvarer spørgsmål som: hvad er effekterne af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? I dette foredrag stiller vi skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer vi allerede oplever. Undervejs bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret så alle kan være med.
 
Parisaftalen 2015
På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser.
Jens Hesselbjerg Christensen (privat foto)
 
Klimaændringer – den danske vinkel
Professor, ph.d. Jens Hesselbjerg Christensen

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30 
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
Deltagelse koster 80,- kr.

Du betaler ved at bruge dette link:Men Du kan også betale ved indgangen - kontant eller med MobilePay.
 
Jens Hesselbjerg Christensen er født i 1958 og udannet ved Københavns Universitet (KU) med en kandidatgrad i fysik og matematik og PhD i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet, KU. Fra 1990 klimaforsker ved DMI og udvikler af en regional klimamodel, som i dag anvendes til at studere klimaet og klimaforandringer i Europa og Grønland. Fra 2006 til 2017 leder af Danmarks Klimacenter på DMI. Herefter klimprofessor ved NBI. Hans videnskabelige aktiviteter har primært været rettet mod forståelsen af klimaet i en regional kontekst. Han har været leder af flere større nationale og internationale forskningsprojekter og er udvalgt til at arbejde for FN’s Klimapanel - IPCC som hovedforfatter igennem flere omgange,. Der udkom rapporter i hhv. 2001, 2007 og 2013/14 og igen 2021/22. Klimapanelet blev sammen med Al Gore tildelt Nobels fredspris i 2007. Sideløbende med forskningen og projektledelsen supervision af speciale- og PhD studerende. Optræder jævnligt med offentlige foredrag om klimaproblematikken og i de skrevne såvel som elektroniske medier om klimaet.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com