Aflysninger

Som følge af situationen omkring Corona virus aflyser folkeunivesitetet i Frederikssund alle aktiviteter foreløbig indtil og med 27. april 2020.

Indbetalte deltagerbetalinger vil blive refunderet.
 
 

Hvad foregår der i folkeuniversitetet?

date Tirsdag d. 21. april 2020
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Fredrikssund
description Forelæsningen ved astrofysiker, chefkonsulent, ph.d. Michael Linden-Vørnle er aflyst grundet corona situationen
Tirsdag den 21. april 2020 kl.19.30

date Mandag d. 27. april 2020
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Fredrikssund
description Forelæsningen ved cand.mag. Kenneth Kølle er aflyst grundet corona situationen

Thyge C Bro (privat foto)
Makedonien – Europas første stormagt
Ekstern lektor, mag.art. Thyge C. Bro
Onsdag den 1. april 2020, kl.19.30
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
Arrangementet er aflyst grundet Corona situationen
 
 
 
Litteratur
gruppen 
 
Corona sætter også sit præg på afviklingen af forelæsningerne i vores litteraturgruppe, idet vi må afstå fra at mødes i Elværket de 2 første gange.
 
Vi er imidlertid i den heldige situation, at Frantz Leander Hansen har givet tilsagn om at komme mandagene 22. og 29. juni i stedet for, og da kan vi også benytte det sædvanlige lokale på Elværket.
 
Folkeuniversitetets møder om tysk-østrigsk litteratur bliver derfor afholdt på følgende datoer:
 
4. maj – 18. maj – 22. juni – 29. juni

Mødetidspunkt uændret kl. 16.00.

Jeg glæder mig til at høre Frantz’ udlægning af romanerne og den efterfølgende drøftelse. Der kommer altid nogle interessante iagttagelser og meninger fra deltagere.
Jeg benytter lejligheden til at informere om, at der er truffet aftaler om litteraturgruppens indhold i næste sæson. Jeg mener afgjort, der atter er noget at se frem til.

GOD læselyst og venlig hilsen
Eva Mejnert
Folkeuniversitetet i Frederikssund
 
 
 
Ekstraordi-
nær general-
forsamling
 
Den 19. februar 2020 kl. 21.30 afholdtes på Elværket ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Folkeunivertsitetet i Frederikssund.
 
Årsberetningen for 2019 blev forelagt af formand Verner Bylov Larsen  og Årsregnskab 2019 godkendtes.
 
 
 
 
 
 
Fokeuniversitetet i København meddeler følgende:
 
Al undervisning er aflyst fra og med i dag torsdag d. 12. marts 2020 og indtil påske. Vi vil senere melde ud, hvad der skal ske efter påske. Alle kursister får refunderet en forholdsmæssig del af kursusgebyret. Vi vender tilbage angående dette. Alle lærere får løn i henhold til indgåede kontrakter. 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com