Foto Torben Elmedal
 
Aflysning

Som følge af situationen omkring Corona virus aflyses forelæsninegn Broholmeren, Kongernes jagthund ved Torben Elmedal den 6. juni 202o kl. 15 på Selsø.
 
Hermed en sæsonens program udtømt.
 
Vi ønsker alle en god sommer under de givne omstændigheder og håber på godt gensyn til efteråret. 

Indbetalte deltagerbetalinger er refunderet.
 
 

Hvad foregår der i folkeuniversitetet?

date Lørdag d. 6. juni 2020
time 15:00 - 17:30
venue Herregårdsmuseet Selsø Slot
description Forelæsningen er aflyst på grund af korona krisen.
 
Kulturhuset Elværket
 
Bestyrelsen har meddelt os følgende:
 
"Bestyrelsen har besluttet, at uanset
hvilken melding der måtte komme
fra regering og Folketing inden den
10. maj, så vil Elværket tidligst kunne
åbne i større eller mindre grad fra
mandag den 25. maj.
Derfor aflyses i denne omgang
alle arrangementer til og med
søndag den 24. maj 2020.
Så snart vi er klogere på tiden efter
24. maj, vil der tilgå jer ny information;
herunder også om en eventuel
yderligere udskydelse/aflysning
af husets egen
generalforsamling."
 
 
 
Litteratur
gruppen 
 
Sidste nyt!
 
De fire programsatte samlinger i læsekredsen er hermed aflyst.
 
Vi vil forsøge at gennemføre de to førtse samlinger mandagene den 22. juni og 29. juni. Frantz Leander har givet tilsagn om at komme disse to dage.
 
I samråd med deltagerne vil vi drøfte, om der kunne blive mulighed for at holde de to sidste samlinger på et senere tidspunkt.
 
Mødetidspunkt uændret kl. 16.00.


Eva Mejnert
Folkeuniversitetet i Frederikssund
 
 
 
Ekstraordi-
nær general-
forsamling
 
Den 19. februar 2020 kl. 21.30 afholdtes på Elværket ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Folkeunivertsitetet i Frederikssund.
 
Årsberetningen for 2019 blev forelagt af formand Verner Bylov Larsen  og Årsregnskab 2019 godkendtes.
 
 
 
 
 
 
Fokeuniversitetet i København meddeler følgende:
 
Vi har nu aflyst alle igangværende og kommende hold frem til den 1. august 2020. Alle berørte kursister og undervisere har fået besked på mail og SMS.
Som tidligere meddelt vil vi på hold, der allerede var startet, godtgøre kursister for de bortfaldne lektioner, bortset fra 1 gang. For de hold der ikke er startet endnu, tilbagebetaler vi det fulde kursusgebyr.
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com