Corona-restriktioner = aflysninger
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund er naturligvis underlagt de nugældende corona-restriktioner, og vi er derfor nødt til at starte året med en række aflysninger.
 
 
 
Vi  aflyser "De levede af Fjorden" den 19. januar og "Erindringer blandt tidligere børnehjemsbørn" den 27. januar.
 
Desværre kan vi heller ikke gennemføre foredraget om "Brexit i bakspejlet" den 1. februar. Stuart Ward har dog givet tilsagn om at komme d.28.september 2021.
 
Foredraget d.10.februar med Morten Dyssel om Kejserdømmets sidste dage aflyses og vil blive flyttet til d.9.2.2022.
 
Ligeledes aflyses foredraget d.22.2.2021 med Rune Kristian Lundedal Nielsen om Afhængighed af PC-spil?
 
 
 

Hvad foregår der i folkeuniversitetet?

date Tirsdag d. 19. januar 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
description Forelæsning ved cand.mag. Stefanie Høy Brink

Arrangementet er aflyst!

date Onsdag d. 27. januar 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
description Forelæsning ved antropolog, ph.d. Stine Grønbæk Jensen

Arrangementet er aflyst!

date Mandag d. 1. februar 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
description Forelæsning ved professor, ph.d. Stuart James Ward

Arrangementet er aflyst, men flyttes til d.28.9.2021

date Onsdag d. 10. februar 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
description Forelæsning ved forfatter, cand,mag. Morten Dyssel

Forelæsnigen er aflyst, men flyttes til d.9.2.2022

date Mandag d. 22. februar 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Frederikssund
description Lektor,Ph.d. Rune Kristian Lundedal Nielsen holder forelæsning om emnet: Kan man blive afhængig af computerspil?
!
Foredraget er aflyst

date Onsdag d. 3. marts 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Frederikssund
description Mag.art. i kunsthistorie Tea Baark Marie holder forelæsning om maleren Jens Adolf Jerichau og hans slægt

date Mandag d. 8. marts 2021
time 19:30 - 21:30
venue Kulturhuset Elværket, Frederikssund
description Sognepræst,cand.theol. Thomas Munk Rønberg holder forelæsning om Dostovjeskis roman Brødrene Karamasov
 
Stine Grønbæk Jensen (privat foto)

Erindringer blandt tidligere børnehjemsbørn
 
Arrangementet
er aflyst!

Antropolog, ph.d. Stine Grønbæk Jensen
 
holder forelæsning om erindringer om børnehjemsbørn som har været omgivet af glemsel
 
Onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

 


Corona situationen
 
Seneste fra Elværket pr. 15. januar 2021:
De gældende restriktioner, som blandt andet betyder at Elværket har været helt lukket siden 9. december, er igen blevet forlænget.

Det betyder at vores nedlukning for alle arrangementer forlænges til gælde foreløbig til og med søndag den 7. februar 2021. Kontoret er i konsekvens heraf også lukket for personlige henvendelser, men vi kan kontaktes på e-mails.

Hvis vi åbner igen 7. februar, bliver det under samme vilkår og restriktioner som var gældende fra oktober til og med 8. december. Disse retningslinjer kan ses på vores hjemmeside www.kulturhus.com, men I modtager selvfølgelig også opdateret information når vi er klogere på retningslinjerne fra den 7. februar.
 
Hvad angår folkeuniversitetet må vi som følge af ovenstående aflyse Isens Hemmeligheder den 12. januar 2021.
 
Da restriktkionerne er blevet skærpet 05-01-2021 og igen den 15. januar, har vi besluttet at aflyse "De levede af Fjorden" den 19. januar og "Erindringer blandt tidligere børnehjemsbørn" den 27. januar ligesom vi må aflyse aftenen om Brexit den 1. februar.
 
Endvidere er "Kejserdømmets sidste dage" den 10. februar aflyst.
 
Endelig aflyses også "Afhængighed af PC-spil" den 22. februar.
 
For at vi kan planlægge bedre, opfordrer vi vore brugere til at tilmelde sig de arrangementer i foråret, som man ønsker at deltage i, allerede nu.
 
I tilfælde af aflysning vil indbetalte beløb jo blive refunderet.
 

 
 
 
Frantz Leander Hansen (privat foto)
 
Program
 
nyhed: 
 
Sommer
 
kursus
 
juni 2021
 
 
Værdikrise og kultur-
sammenbrud
Om Henrik Pontoppidans
De dødes rige

Sommerkursus ledet af mag.art.
Frantz Leander Hansen
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6,
3600 Frederikssund
Tirsdag 15/6
Onsdag 16/6
Torsdag 17/6 2021.
Alle dage kl. 16.00 - 18.00
300,- kr.
 
 
James Stuard Ward (privat foto)
 
Brexit i bakspejlet - et år senere
 
Professor, ph.d. Stuart James Ward holder forelæsning
 
Arrangementet er aflyst, men afholdes istedet d.28.9.2021! 


Mandag den 1. februar 2021 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

 
 
 
 
Stefanie Høy Brink (privat foto)
 
De levede af fjorden
 
Arrangementet er aflyst!
 
Roskilde Fjord som spisekammer og rekreatitvt rum
 
Forelæsning ved cand.mag. Stefanie Høy Brink
tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund


 
Dorthe Dahl-Jensen (privat foto)
 
Isens hemmeligheder
 
Aflyst, men afholdes i stedet d.6.9.2021!
 
Forelæsning ved professor, ph.d. Dorthe Dahl-Jensen
 
Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 19.30

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkeuniversitetet i Frederikssund | Nialsvej 11, 3600 Frederikssund - Danmark | Tlf.: 21 76 05 21 | fufsund2@gmail.com